Copyright


© Copyright 1995/2021
by Lisoflex International B.V.
h.o.d.n. Flappies Tochtgordijnen

Alle rechten voorbehouden. 

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Liso is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. 

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Lisoflex ®, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Lisoflex ® is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. 

De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies. 

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden / gelinkt van of naar deze site. 


Lisoflex International B.V.
Binnenweg 2
6921 GZ Duiven
Tel: 0316 266 990
info@lisoflex.com